تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - سال نو بر شما خجسته و فرخنده باد
سال نو بر شما خجسته و فرخنده باد

دوستان و همراهان گرامی

فرارسیدن نوروز باستانی که همراه با نو شدن طبیعت پیغام صلح و شادمانی برای همگان به همراه دارد را به شما شادباش می گوییم.

برای شما در سال جدید؛ شادمانی، تندرستی و سرانجامی نیک را آرزومندیم.

/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :