تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - سرفصل های آزمون شماره 2 پاسارگاد
سرفصل های آزمون شماره 2 پاسارگاد

با سلام
کارنامه آزمون شماره یک به ایمیل داوطلبان گرامی ارسال گردید.

سرفصل های آزمون آزمایشی شماره 2 که در تاریخ جمعه 28 اسفند ماه 1394 برگزار خواهد شد مطابق با ترکیب دروس آزمون سراسری و به شرح زیر اعلام می گردد.

برای مشاهده سرفصل ها به ادامه مطلب مراجعه فرمایید. 
اقتصاد: عرضه و تقاضا، کشش، رفتار مصرف کننده و تولید کننده، حساب های ملی، شاخص قیمت، سزمایه گزاری

برنامه ریزی توسعه: 7 فصل اول کتاب برنامه ریزی گردشگری اینسکیپ

شناخت صنعت گردشگری: ده فصل اول کتاب گردشگری: اثرات، برنامه ریزی و مدیریت و 6 فصل اول کتاب جغرافیای گردشگری ترجمه دکتر ضیایی

تئوریهای مدیریت و رفتار سازمانی: تعاریف و کلیات، مکاتب مدیریت، برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، شخصیت، یادگیری و ادراک

علوم اجتماعی: تعاریف، اجتماعی شدن، گروه، نهاد، خانواده، هنجارها، آداب و رسوم، قشربندی اجتماعی، تحرک اجتماعی، جوامع باز و بسته، رفتار جمعی، جماعت، حوزه های انسان شناسی، نظریه های پیدایش و روش تحقیق در مردم شناسی

مدیریت بازاریابی: مبانی، رفتار مصرف کننده، تصمیم گیری، تقسیم بازار، مدیریت محصول ، مدیریت قیمت و توزیع و بحث پروموشن

زبان:  زبان تخصصی، لغات و مباحث زیر:

o        Present Perfect

o        Present Perfect Continuous

o        Past Perfect

o         Past Perfect Continuous

o         Used To

o         Will

o         Going To

o         Verbs + prepositions

o         The and a

o         Relative clauses: who, that, which, where, whose, whom

o         Conditionals

o         Countable/uncountable

o         Comparisons

o        simple present

o        simple past

o        Present Continuous

o         Past Continuous

o        Passive

o        Verb to or ing

o        Have to

o        Must

o        Prefer

o        Would

o        Rather

o        Would rather

o        Singular

o        And plural nouns


آمار
تمام سرفصل ها
/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :