تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - ارسال دفترچه آزمون آزمایشی شماره یک
ارسال دفترچه آزمون آزمایشی شماره یک

با سلام

دفترچه سوالات آزمون آزمایشی شماره یک پاسارگاد به ایمیل شما داوطلب گرامی ارسال شد. چنانچه دفترچه را دریافت نکرده اید در بخش نظرات خصوصی همین یادداشت با ذکر نام و ایمیل اعلام بفرمایید.
برای مشاهده کلید آزمون به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
1-2
2-4
3-4
4-3
5-4
6-4
7-1
8-3
9-3
10-3

11-4
12-2
13-4
14-2
15-2
16-1
17-1
18-1
19-3
20-1

21-1
22-4
23-2
24-4
25-1
26-3
27-2
28-4
29-2
30-2

31-2
32-2
33-3
34-2
35-1
36-4
37-3
38-4
39-3
40-1

41-3
42-2
43-1
44-2
45-3
46-1
47-3
48-3
49-1
50-2

51-1
52-2
53-2
54-2
55-2
56-1
57-4
58-3
59-2
60-4

61-2
62-3
63-3
64-1
65-1
66-3
67-3
68-1
69-3
70-3

71-1
72-1
73-2
74-1
75-4
76-1
77-1
78-1
79-1
80-2

81-3
82-4
83-4
84-4
85-3
86-4
87-2
88-3
89-4
90-1

91-4
92-4
93-2
94-2
95-3
96-3
97-2
98-1
99-2
100-4

101-3
102-2
103-3
104-2
105-1
106-2
107-1
108-3
109-1
110-2/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :