تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - آزمون آزمایشی شماره یک
آزمون آزمایشی شماره یک

با سلام 

آزمون آزمایشی شماره یک بر اساس برنامه و روز جمعه همین هفته به شکل اینترنتی برگزار خواهد شد. دفترچه سوالات آزمون در ساعت مقرر به ایمیل داوطلبان گرامی ارسال خواهد گردید.
/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :