تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - سرفصل های آزمون شماره 1 پاسارگاد
سرفصل های آزمون شماره 1 پاسارگاد

با سلام

سرفصل های آزمون شماره 1 که روز جمعه 16 بهمن ماه برگزار خواهد شد به شرح زیر می باشد:
زبان: مباحث گرامری به طور کامل، متون تخصصی
اقتصاد: کلیات و تعاریف، عرضه و تقاضا، کشش، رفتار مصرف کننده و رفتار تولید کننده
برنامه ریزی توسعه: فصل های 1 تا 5 برنامه ریزی توسعه اینسکیپ و فصل های 7 تا 9 کتاب گردشگری: اثرات، برنامه ریزی و مدیریت
مدیریت: تعاریف و کلیات، مکاتب مدیریت، برنامه ریزی و سازماندهی،
بازاریابی: مبانی بازاریابی، رفتار مصرف کننده، فرایند تصمیم گیری، تقسیم بازار، 
آمار: آمار استنباطی شامل شاخص های مرکزی و پراکندگی و انحراف از قرینگی و آنالیز ترکیبی شامل ترتیب، تبدیل، ترکیب و احتمال، قضیه بیض و مسایل مهم احتمال
شناخت صنعت و تاریخ و جغرافیا: فصلهای 1 تا 4 کتاب گردشگری: اثرات، برنامه ریزی و مدیریت، فهرست مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست

پانوشت:

- تعداد سوالات هر درس مطابق با تعداد آن در دفترچه کنکور خواهد بود.

- خانم الهه کردلو لطفا از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید
/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :