تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - درخواست اعطای مجوز بند ب به دانش آموختگان مدیریت گردشگری و حذف شرط سه سال سابقه جهت تاسیس آژانس مسافرتی
درخواست اعطای مجوز بند ب به دانش آموختگان مدیریت گردشگری و حذف شرط سه سال سابقه جهت تاسیس آژانس مسافرتی


قابل توجه دانشجویان و دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری

درخواست الکترونیکی زیر در راستای فراهم نمودن شرایط لازم جهت فعالیت دانش آموختگان گردشگری در دفاتر خدمات مسافرتی و همچنین شرکت های مشاور گردشگری تدوین شده است. در صورت تمایل با کلیک بر روی این لینک از این درخواست حمایت کنید.

/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :