تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - اعلام نتایج کارشناسی ارشد
اعلام نتایج کارشناسی ارشد

با سلام

نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد بر روی سایت سازمان سنجش اعلام گردیده است. به تمامی پذیرفته شدگان به ویژه دوستان و همراهان پاسارگاد تبریک می گوییم و برای شما در ادامه این مسیر نیز آرزوی موفقیت داریم.
/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :