تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - ویرایش جدید جزوات مکاتبه ای
ویرایش جدید جزوات مکاتبه ای

با سلام

در خصوص جزوات مکاتبه ای به اطلاع می رساند با توجه به بازنگری آنها، نسخه جدید این جزوات از اواسط مهرماه  آماده ارایه خواهد بود.شرایط و چگونگی تهیه جزوات در یادداشت جداگانه ای اعلام خواهد شد.


/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :