تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد ویژه رشته مدیریت جهانگردی
مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد ویژه رشته مدیریت جهانگردی

با سلام

مطابق روال سال های گذشته، امسال نیز با مشاوره انتخاب رشته با شما خواهیم بود. جهت استفاده از خدمات مشاوره انتخاب رشته لطفا تصویر کارنامه خود را به ایمیل  pasargad.group@yahoo.com ارسال نمایید. 

نهایتا تا یکشنبه ظهر پاسخ ایمیل شما را خواهیم داد. 
/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :