تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - آمادگی جهت کنکور سال 94
آمادگی جهت کنکور سال 94

با سلام

چند نفر از دوستان پرسش هایی را در خصوص دروسی که باید تا پیش از تابستان مطالعه کنند مطرح نموده اند. در حال حاضر در صورتیکه در دروس زبان انگلیسی و یا روش های کمی ضعف دارید، مطالعه این دروس را در دستور کار خود قرار دهید. برای سایر دروس زمان کافی برای آمادگی در اختیار خواهید داشت.

از نظر منبع هم برای این دروس و به منظور رسیدن به سطح قابل قبول جهت مطالعه منابع دشوارتر می توانید از منابعی که بحث های مقدماتی این دروس را پوشش می دهند استفاده کنید. برای زبان انگلیسی بر روی واژگان عموی و همینطور گرامر تمرکز کنید و در دروس کمی بیشتر بر روی آمار.
/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :