تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - سرفصل های آزمون شماره یک
سرفصل های آزمون شماره یک

داوطلبان گرامی آزمون های آزمایشی حضوری و اینترنتی پاسارگاد 

با سلام

 سرفصل های آزمون شماره یک به شرح زیر می باشد:

بازاریابی: مبانی بازاریابی، رفتار مصرف کننده،  

اقتصاد: تعاریف، عرضه و تقاضا، کشش، رفتار مصرف کننده  و رفتار تولید کننده

تئوری مدیریتتعاریف مقدماتی، مبانی مدیریت، مکاتب مدیریت-  

آمار: شامل شاخصهای مرکزی، پراکندگی

زبانPresent perfect, past perfect, present perfect continuous, past perfect continuous, will, going to, used to, passive

برنامه ریزی و شناخت صنعت گردشگری: فصل های اول، دوم و سوم کتاب گردشگری: اثرات، برنامه ریزی و مدیریت و فصل های اول و دوم کتاب برنامه ریزی اینسکیپ


دفترچه سوالات در زمان آزمون برای داوطلبان اینترنتی ایمیل خواهد شد.
/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :