تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - تعویق زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد سال 1393
تعویق زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد سال 1393

با سلام

بر اساس اعلام سایت سازمان سنجش آموزش کشور آزمون كارشناسی ارشد سال 1393 با یک هفته تاخیر و به ترتیب طی روزهای چهارشنبه 23 ، پنج­شنبه 24 و جمعه 25 بهمن­ ماه برگزار خواهد گردید.
/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :