تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - تشکر از همه دوستان
تشکر از همه دوستان

بدین وسیله از کلیه دوستانی که در مصیبت درگذشت "مادرم" با حضور خود در مراسم تشییع، سوگواری و یادبود آن مرحومه و ارسال گل و متن تسلیت موجب تسلی خاطرم بودند، سپاس بیکران دارم. از پروردگار منان برای یکایک شما و خانواده های گرامی تان همواره و در همه حال سلامتی و شادکامی مسئلت دارم.   /acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :