تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - تسلیت به آقای مجتبی محمدیان
تسلیت به آقای مجتبی محمدیان


متاسفانه با خبر شدیم دوست و همکار گرامی آقای مجتبی محمدیان در سوگ مادر گرامیشان نشسته اند. 
به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان برای آن مرحومه آمرزش الهی و برای ایشان و خانواده محترمشان بردباری و تندرستی آرزومندیم.  
/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :