تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - خلاصه بازاریابی بین الملل
خلاصه بازاریابی بین الملل

دوستان عزیز

برای مطالعه بخش بازاریابی بین الملل از درس بازاریابی که اخیرا از ان سوال طرح شده است خواندن فایل پیوست را توصیه می کنم. از اینجا دانلود کنید. پاسخ سوالات خود را که در دوره مرور تست ماند را نیز از همین جا بگیرید. موفق باشید.

/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :