تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - خبر ازمونی
خبر ازمونی

سلام به اطلاع دوستان عزیز شرکت کننده در آزمون حضوری می رسانیم که آزمون شماره 2 راس ساعت 11.30 روز پنجشنبه 28 اذر برگزار خواهد شد. همچنین به اطلاع دوستان شرکت کننده در آزمون اینترنتی می رسانیم که این هفته به دلیل برخی مشکلات ازمون اینترنتی به جای روز پنجشنبه روز جمعه راس ساعت 11.30 دقیقه برگزار خواهد شد. از این رو برای روز جمعه ایمیل خود را چک کرده و در ازمون شرکت کنید.با این تفاسیر کلید آزمون نیز روز جمعه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :