تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - برنامه کلاس های پنجشنبه 28 آذرماه
برنامه کلاس های پنجشنبه 28 آذرماه

سلام. دوستان عزیز برنامه کلاسهای تکمیلی و سایر موارد را به قرار زیر به اطلاع می رسانیم. لطفا در جریان باشید و دیگران را نیز در جریان بگذارید

 برنامه کلاسهای چهارشنبه 27 اذر
بازاریابی (کلاس فوق العاده) زبان - زبان (کلاس فوق العاده)

برنامه کلاس های روز پنجشنبه 28 آذرماه
اقتصاد-اقتصاد-آزمون شماره دو - آمار - امار
 
دوستان عزیز کلاس امار این هفته طبق روال برگزار خواهد شد از ساعت 1.45 شروع خواهد شد
/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :