تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - ارسال دفترچه ازمون 1 ترم پاییز
ارسال دفترچه ازمون 1 ترم پاییز

دوستان عزیز

دفترچه ازمون شماره ترم پاییز به ایمیل دوستان شرکت کننده در ازمون های اینترنتی ارسال شد. لطفا ایمیل خود را چک کنید و چنانچه دفترچه را دریافت نکردید از همین طریق به ما اطلاع دهید. لازم به ذکر است دوستانی که فرم  ازمون اینترنتی را تکمیل نکرده اند طبیعتا ایمیلی دریافت نخواهند کرد.

/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :