تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - برنامه کلاس های پنجشنبه 30 آبان
برنامه کلاس های پنجشنبه 30 آبان

با سلام

با توجه به برگزار نشدن کلاس هفته گذشته به دلیل همزمانی با عاشورا، در کلاس های پنجشنبه 30 آبان به جای درس برنامه ریزی توسعه درس اقتصاد برگزار خواهد گردید بنابر این برنامه این روز به شرح زیر خواهد بود:

اقتصاد- اقتصاد-  آزمون شماره یک- آمار- آمار

لطفا دوستان خود در کلاس اقتصاد را نیز از تغییر برنامه مطلع کنید.
/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :