تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - سرفصل آزمون شماره 1 پاییز 92
سرفصل آزمون شماره 1 پاییز 92

دوستان عزیز پاسارگادی که در آزمون های حضوری یا اینترنتی شماره یک ترم پاییز 92 ثبت نام کرده اند، سرفصل های آزمون شماره 1 که در تاریخ 30 آبان  راس ساعت 11.30برگزار خواهد شد به قرار زیر است.

بازاریابی: مبانی بازاریابی، رفتار مصرف کننده، فرایند تصمیم گیری

اقتصاد: تعاریف، عرضه و تقاضا، 

تئوری مدیریتتعاریف مقدماتی، مبانی مدیریت، مکاتب مدیریت-  

جغرافیا: فصل اول کتاب جغرافیای گردشگری دکتر ضیایی

آمار: شامل شاخصهای مرکزی، پراکندگی

زبانPresent perfect, past perfect, present perfect continuous, past perfect continuous, will, going to, used to, passive

برنامه ریزی و شناخت صنعت گردشگری: فصل های اول، دوم و سوم کتاب گردشگری: اثرات، برنامه ریزی و مدیریت و فصل های اول و دوم کتاب برنامه ریزی اینسکیپ


/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :