تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - 9 نکته بازاریابی
9 نکته بازاریابی

دوستان عزیز 9 نکته بازاریابی را در تصویر زیر ببینید، در کامپیوتر خود ذخیره کنید و برای ازمون حتما مطالعه کنید.در دوره های اول از همین 9 نکته بارها تست امده شاید امسال نیز جز تست های تکراری ارشد باشد.

 

 

/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :