تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - دوره فشرده جغرافیا و نقشه خوانی
دوره فشرده جغرافیا و نقشه خوانی

همان طور که پیش از این قول داده بودیم دوره جغرافیا و نقشه خوانی را به صورت دوره یک و نیم روزه برگزار خواهیم کرد.  این دوره حتما در تست زنی باعث ارتقا قابل توجه شما خواهد شد.لذا از شما دوستانی که تمایل دارید در این دوره شرکت کنید خواهشمندیم که به موارد زیر توجه کنید:

 

 

 

عنوان دوره: جغرافیا، گذران اوقات فراغت و نقشه خوانی

زمان دوره: 

·         چهارشنبه 20 آذر 8:30 صبح تا 16:30     

·          پنجشنبه 21 آذر 8.30 صبح تا 11

هزینه75000 تومان (بعد از واریــــز شهریه به حساب جام بانک ملت به شماره 703415/03 (هفتصد و سه هزار و چهارصد و پانزده ممیز صفر سه) شعبه خیابان ایرانشهر تهران، به نام شرکت مطالعات گردشگری پاســـارگاد ایمــــیلی حـــــاوی تاریخ، شمـــــــاره فیش و نام و نام خانـــــــوادگی خــــــــــود را به نشانی pasargad.group@yahoo.com ارسال نمایید. ظرف مدت یک تا دو روز، تاییدیه ای از طرف گروه پاسارگاد با آدرس ایمیلpasargad.group@yahoo.com  به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

 

نحوه ثبت نام و حضورمثل همیشه فقط متذکر می شویم که با توجه به محدودیت فضا که همه شما از آن خبر دارید، اولویت با دوستانی است که زودتر ثبت نام کنند. (مد نظر داشته باشید که این دوره فقط یکبار برگزار خواهد شد.) 

/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :