تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - دانشگاه خود را برای دیگران معرفی کنید
دانشگاه خود را برای دیگران معرفی کنید

  

آیا دانشگاهی که شما در مقطع ارشد جهانگردی در آن درس می خوانید را همه می شناسند؟ آیا تصوری درستی از دانشگاه شما وجود دارد؟

با توجه به اینکه اکثر دانشگاههای رشته جهانگردی در مقطع ارشد در زمینه برگزاری این رشته نوپا هستند، هر سال در زمان انتخاب رشته، اطلاعات کمی از عملکرد و کم و کیف این دانشگاهها وجود دارد و داوطلبان تصویری درستی از دانشگاههای مورد نظر ندارند.

 

 

 

این بخش را راه اندازی کردیم تا قبول شده های هر یک از این داشنگاهها در این بخش نظر خود را درباره سطح، کم و کیف و هر آانچه درباره معرفی یک دانشگاه ضروری است بنویسند. پس قبول شده ها دست به کار شوید و در بخش نظرات همین بخش نظر خود را درباره دانشگاهی که قبول شدید بنویسید. اطلاعات شما حتما سایر دوستان جدید را که در سالهای آتی انتخاب رشته خواهند کرد راهنما خواهد بود.

سایر دوستان داوطلب این رشته که در حال تلاش برای موفقیت در این رشته هستند نیز می توانند سوالات خود را درباره این بخش از قبول شده ها بپرسند.

ملاحظه: ما دنبال انتخاب بهترین دانشگاه نیستیم بلکه به دنبال توصیفی منطقی از دانشگاههای برگزار کننده رشته ارشد هستیم.

ملاحظه» لطفا از زوایای مختلف نظیر امکانات خوابگاه، هیات علمی، کیفیت امکانات، مدرسین، مسافت، هزینه ها، اخلاق مردمی و ... موضوع را بررسی کنید.

پیش بینی می کنیم این بخش، مرجع خوبی برای انتخاب دانشگاه در زمان انتخاب رشته باشد.

/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :