تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - سوالات 9 دوره قبل رشته مدیریت جهانگردی به تفیکیک
سوالات 9 دوره قبل رشته مدیریت جهانگردی به تفیکیک

دوستان عزیز باید به اطلاعتان برسانیم که به پیشنهاد شما سوالات دوره های قبل را به طور تفکیک شده و همراه با کلید بر روی سایت قرار دادیم که می توانید از لینکهای زیر دانلود کنید.

موفق باشید. 


سوالات و کلید سال 83

سوالات و کلید سال 84

سوالات و کلید سال 85

سوالات و کلید سال 86

سوالات و کلید سال 87

سوالات و کلید سال 88

سوالات و کلید سال 89

سوالات و کلید سال 90

سوالات و کلید سال 91

/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :