تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - نظر سال قبلی ها در باره گروه پاسارگاد
نظر سال قبلی ها در باره گروه پاسارگاد

دوستان پاسارگادی حتما خوب می دانند عمده و یا شاید همه کسانی که از خدمات گروه آمورشی پاسارگاد استفاده می کنند صرفا با توصیه دیگران یا با مراجعه به همین سایت متقاعد به استفاده از خدمات ما شده اند و ما کمترین کار تبلیغاتی را برای خود انجام داده ایم. ما اعتقاد داریم عملکرد خوب بهترین راه جذب مخاطب است. حال با توجه به اینکه هنوز دوستانی که به تازگی با ما ارتباط برقرار کرده اند شناختی از ما ندارند این بخش را با عنوان نظر سال قبلی ها درباره گروه آموزشی پاسارگاد راه انداختیم تا شاید بتواند تصویری درست منطقی و واقعی از ما به همه تازه واردها بدهد.

بناربراین شما چنانچه از هر یک از خدمات گروه آموزشی پاسارگاد شامل موارد زیر بهره برده اید می توانید نظر خود را درباره ما برای اگاهی سایر دوستانتان در بخش نظرات همین یادداشت بنویسید.

·         استفاده از کلاسهای حضوری

·         استفاده از همایش های یک روزه آموزشی و مشاوره ای

·         استفاده از خدمات مشاوره انتخاب رشته

·         استفاده از خدمات و اطلاعات سایت

·         استفاده از بسته های مکاتبه ای

·         استفاده از آزمون های حضوری

·         استفاده از آزمون های اینترنتی

 

ملاحظه: هم دوستان پاییز و تابستان امسال و هم سال قبلی ها می توانند در این نظر سنجی شرکت کنند. توجه داشته باشید هدف از این کار تبلیغات غیرواقعی نیست. ما انتظار داریم شما واقعیتها رو بنویسید تا دوستان دوره جدید بتوانند درست تصمیم بگیریند.

لطفا در صورت نظر دادن بخش نام نظر دهنده را خالی نگذارید. انتشار نظرات بدون نام، کمکی به هیچ کس نخواهد کرد. حداقل از نام مستعار استفاده کنید. نظیر بخش سوال شما پاسخ از دوستان که عمده اسامی مسعار است ولی برای ما عمدتا مشخص است.

نکته: بخش نکات درسی رو در روزهای اینده همچنان ادامه خواهیم داد. با ما همراه باشید.

/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :